dimanche, octobre 21, 2018
Home Tags (V) XÀM KO N°06: Takk jigèen Fékk mu ëmmb luy Attèm ci l’islam? Le 08 08 18 Par Oustaz Makhtar Sarr

Tag: (V) XÀM KO N°06: Takk jigèen Fékk mu ëmmb luy Attèm ci l’islam? Le 08 08 18 Par Oustaz Makhtar Sarr